4. Intelligent Building

Inteligentní budova

● Detekce kouře a požární prevence

Monitorování požáru/kouření v klíčových oblastech poskytuje včasné varování, aby se předešlo požáru

● Vzdálená správa IoT

Rychlé upozornění na nebezpečí pro včasné odstranění potenciálních bezpečnostních rizik

● Bezpečnost a prevence

Vylepšená preventivní opatření, jako je přeshraniční/regionální detekce a signalizace propojení

 

4.1 Intelligent Building.jpg
4.2 Intelligent Building.jpg